Arythmix 2018 - Migotanie przedsionków
Servier Pfizer 2KMM Sekcja Rytmu Serca PTK UMED Łódź Uniwersytet Medyczny Łódź Boehringer Ingelheim Bayer Healthcare