Arythmix 2018 - Migotanie przedsionków

Relacje

Dzień I Piątek - 13.04.2018

 

Sesja I Migotanie przedsionków - diagnostyka i czynniki ryzyka

Przewodniczą: Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński

Piotr Kułakowski

Krzysztof Gołba

Maria Trusz-GluzaSesja II Migotanie przedsionków i leczenie przeciwkrzepliwe

Przewodniczą: Anetta Undas, Maria Trusz-Gluza

Anetta Undas

Piotr Jędrusik

Katarzyna Mizia-Stec

Maria Trusz-GluzaSesja III Mój chory z migotaniem przedsionków: co radzą eksperci – część I

Przewodniczą: Grzegorz Opolski, Andrzej Lubiński

Maciej Sterliński

Przemysław MitkowskiSesja IV Mój chory z migotaniem przedsionków: co radzą eksperci – część II

Przewodniczą: Piotr Pruszczyk, Maria Trusz-Gluza

Andrzej Budaj

Piotr Pruszczyk

Andrzej Lubiński

Anna Tomaszuk-Kazberuk

Maria Trusz-GluzaSesja V Specjalna

Przewodniczą: Maria Trusz-Gluza, Andrzej Lubiński

Janina Stępińska
Dzień II Sobota - 14.04.2018

 

Sesja VI Interwencyjne leczenie migotania przedsionków

Przewodniczą: Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Lubiński

Oskar Kowalski

Jarosław Kaźmierczak

Andrzej Lubiński

Pro: Zbigniew Kalarus

Contra: Artur Fuglewicz
Sesja VII Migotanie przedsionków – sytuacje szczególne

Przewodniczą: Hanna Szwed, Maria Trusz-Gluza

Ewa Straburzyńska-Migaj

Katarzyna Biernacka

Artur FilipeckiServier Pfizer 2KMM Sekcja Rytmu Serca PTK UMED Łódź Uniwersytet Medyczny Łódź Boehringer Ingelheim Bayer Healthcare