Arythmix 2018 - Migotanie przedsionków

Partnerzy

Sponsor główny

Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
www.boehringer-ingelheim.pl

Sponsorzy

Bayer

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
www.bayer.com.pl

Pfizer

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
www.pfizer.com.pl

Servier

Servier Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
www.servier.pl

Partner medialny

Servier Pfizer 2KMM Sekcja Rytmu Serca PTK UMED Łódź Uniwersytet Medyczny Łódź Boehringer Ingelheim Bayer Healthcare