Arythmix 2018 - Migotanie przedsionków

Program mobileDownloadLink

Dzień I. Piątek – 13.04.2018

11.00 – 11.05
Przywitanie
11.05 – 12.05
Sesja I Migotanie przedsionków – diagnostyka i czynniki ryzyka
Przewodniczą: Piotr Kułakowski, Andrzej Lubiński
11.05 – 11.25
Jak wykrywać migotanie przedsionków? – Piotr Kułakowski
11.25 – 11.45
Echokardiografia – bez niej nie można wybrać optymalnej terapii – Krzysztof Gołba
11.45 – 12.05
Znaki zapytania w naszej wiedzy o migotaniu przedsionków – Maria Trusz-Gluza
12.05 – 12.20
Przerwa
12.20 – 13.40
Sesja II Migotanie przedsionków i leczenie przeciwkrzepliwe
Przewodniczą: Anetta Undas, Maria Trusz-Gluza
12.20 – 12.40
NOAC: wybór leku i wybór dawki – Anetta Undas
12.40 – 13.00
Leczenie przeciwkrzepliwe i choroba nowotworowa – Zbigniew Gaciong
13.00 – 13.20
Zastawkowe migotanie przedsionków: czy jeszcze istnieje? – Katarzyna Mizia-Stec
13.20 – 13.40
Wtórne migotanie przedsionków, czy i kiedy leczenie przeciwkrzepliwe na całe życie?
– Maria Trusz-Gluza
13.40 – 14.40
Lunch
14.40 – 16.00
Sesja III Mój chory z migotaniem przedsionków: co radzą eksperci – część I
Przewodniczą: Grzegorz Opolski, Andrzej Lubiński
14.40 – 15.00
Chory z kryptogennym udarem mózgu – Agnieszka Słowik
15.00 – 15.20
Moja pacjentka z migotaniem przedsionków leczona przeciwkrzepliwie ma mieć planową implantację stentu wieńcowego: jakie powstają problemy? – Grzegorz Opolski
15.20 – 15.40
U chorego z wszczepionym CRT wystąpiło migotanie przedsionków – Maciej Sterliński
15.40 – 16.00
Pacjentka z migotaniem przedsionków od 7 dni, nieleczona przeciwkrzepliwie: jak przygotować ją do kardiowersji – Przemysław Mitkowski
16.00 – 16.20
Przerwa
16.20 – 18.10
Sesja IV Mój chory z migotaniem przedsionków: co radzą eksperci – część II
Przewodniczą: Piotr Pruszczyk, Maria Trusz-Gluza
16.20 – 16.40
Mój chory z migotaniem przedsionków leczony przeciwkrzepliwie doznał zawału typu STEMI – Andrzej Budaj
16.40 – 17.00
U pacjentki z niedomykalnością mitralną wystąpiło pierwsze w życiu migotanie przedsionków: czy i jak zmienia to dalsze postępowanie? – Piotr Pruszczyk
17.00 – 17.20
Moja pacjentka ma mieć ablację: jakie będzie leczenie przeciwkrzepliwie przed, w trakcie i po zabiegu? – Andrzej Lubiński
17.20 – 17.40
U pacjentki z utrwalonym migotaniem przedsionków leczonej dabigatranem wystąpiły objawy „ostrego brzucha” – Anna Tomaszuk-Kazberuk
17.40 – 18.10
Co nowego w arytmologii? – Maria Trusz-Gluza
18.10 – 20.00
Przerwa
20.00 – 20.30
Sesja V Specjalna
Przewodniczą: Maria Trusz-Gluza, Andrzej Lubiński
20.00 – 20.30
Od badań klinicznych do codziennej praktyki – Janina Stępińska

Dzień II. Sobota – 14.04.2018

09.00 – 10.40
Sesja VI Interwencyjne leczenie migotania przedsionków
Przewodniczą: Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Lubiński
09.00 – 09.20
Wybór dalszego postępowania po nieskutecznej ablacji migotania przedsionków – Oskar Kowalski
09.20 – 09.40
Ablacja migotania przedsionków Anno Domini 2018 – Jarosław Kaźmierczak
09.40 – 10.00
Korzyści z ablacji migotania przedsionków w niewydolności serca: czy rewolucja po badaniu CASTLE AF? – Andrzej Lubiński
10.00 – 10.40
Debata: Zatyczkę uszka lewego przedsionka należy zalecać wszystkim chorym o dużym ryzyku krwawienia i udaru mózgu
Pro: Zbigniew Kalarus
Contra: Artur Fuglewicz
10.40 – 11.00
Przerwa
11.00 – 12.20
Sesja VII Migotanie przedsionków – sytuacje szczególne
Przewodniczą: Hanna Szwed, Maria Trusz-Gluza
11.00 – 11.20
Migotanie przedsionków w niewydolności serca – Ewa Straburzyńska-Migaj
11.20 – 11.40
Jak żyć z migotaniem przedsionków: co pacjent powinien wiedzieć o swojej chorobie i jak go edukować – Hanna Szwed
11.40 – 12.00
Tachyarytmie przedsionkowe w wadach wrodzonych serca – Katarzyna Biernacka
12.00 – 12.20
Migotanie przedsionków w kanałopatiach – Artur Filipecki

W tym roku po raz pierwszy dajemy możliwość pobrania aplikacji na telefon, która pozwoli na wygodny dostęp do wszystkich bieżących informacji dotyczących konferencji. Zachęcamy do jej instalacji.

Aplikacja jest dostępna dla systemów Android oraz iOS.


googleplay
appstore
Servier Pfizer 2KMM Sekcja Rytmu Serca PTK UMED Łódź Uniwersytet Medyczny Łódź Boehringer Ingelheim Bayer Healthcare