Arythmix 2018 - Migotanie przedsionków

Wydarzenia towarzyszące


Piątek, 13.04.2018

Spektakl teatralny około godziny 20:45*Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.*Finansowane ze środków własnych organizatora (2KMM Sp. z o. o.)Servier Pfizer 2KMM Sekcja Rytmu Serca PTK UMED Łódź Uniwersytet Medyczny Łódź Boehringer Ingelheim Bayer Healthcare