Arythmix 2014 - Migotanie przedsionków

 

Relacje

Dzień I Piątek - 21.03.2014

Przywitanie i wykład wprowadzający


Maria Trusz-Gluza

 

Sesja I Kontrowersje w leczeniu przeciwzakrzepowym

Przewodniczą: Maria Trusz - Gluza, Andrzej Lubiński / Maria Trusz - Gluza, Grzegorz Opolski

Jarosław Kasprzak, Grzegorz Opolski
Janina Stępińska, Andrzej Lubiński


Sesja II „Ciche” migotanie przedsionków

Przewodniczą: Andrzej Lubiński, Krzysztof Szydło

 Maria Trusz - Gluza
Krzysztof Szydło
Małgorzata Lelonek


Sesja III Mój chory z AF – część I

Przewodniczą: Waldemar Banasiak, Piotr Hoffman

Anetta Undas
Piotr Hoffman
Waldemar Banasiak
Zbigniew Kalarus


Sesja IV Mój chory z AF – część II

Przewodniczą: Anetta Undas, Przemysław Mitkowski

Radosław Pracoń, Marcin Demkow 
Agnieszka Słowik
Waldemar Banasiak
Anetta Undas
Piotr Hoffman


 

 

Dzień II Sobota - 09.03.2013

 

Sesja V Ablacja AF

Przewodniczą: Andrzej Lubiński, Oskar Kowalski

Jarosław Kaźmierczak
Piotr Kułakowski
Andrzej Lubiński
Oskar Kowalski
Artur Fuglewicz
Łukasz Szumowski


Sesja VI Migotanie przedsionków – inne ważne problemy

Przewodniczą: Maria Trusz - Gluza, Piotr Kułakowski

Piotr Kułakowski
Krzysztof Narkiewicz
Katarzyna
Mizia - Stec
Marlena Broncel
Rafał Dąbrowski